Welkom

Mibacu bv is een opleidings- en adviesbureau op gebied van omgevingsrecht.

Als opleidingsinstituut verzorgen wij opleidingen, cursussen en trainingen voor overheden op het brede terrein van omgevingsrecht (milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, veiligheid en integraal werken), met als specialisatie handhaving en vergunningverlening. Hiermee hebben wij een gevestigde naam bij provincies, gemeenten, samenwerkingsverbanden, water- en hoogheemraadschappen en Rijkswaterstaat.

© Copyrights Mibacu bv